глобус-globe-логотип школы иностранных языков SLED Sch00l

Металлы на французском языке :

 Le métal: метал.

 L'alliage: сплав.

 L'or: золото.

 L'argent: серебро.

Le fer: железо.

L'aluminium: алюминии.

 Le cuivre: медь.

L'acier: сталь.

 Le laiton: латунь.

L'étain: олово.

 Le zinc: цинк.

Le plomb: свинец.

Le nickel: никель.

 Le platine: платина.

 Le titane: титан.

 Le mercure: ртуть.

 Le bronze: бронз.

 Le chrome: хром.

Le magnésium: магний.